'Voeding delen voor gezonde groei'

Onze missie:
De Lunch is een initiatief dat wil aanzetten tot nadenken over belangrijke levensthema's en zingeving. Dit doen wij door ´voeding te delen voor gezonde groei´. 

Voeding

 
Om te groeien en te leven hebben wij voedsel nodig. Voedsel voor ons lichaam maar ook voedsel voor de ziel. Nadenken over zingevingsthema's en het zoeken naar antwoorden op levensvragen geeft voeding voor gezonde groei.

Delen


We delen uit van wat we gekregen hebben. Ons meegebrachte voedsel maar ook iets ons leven. De Lunch is als community betrokken op elkaar. Dit kan op een praktische manier, door elkaar te ondersteunen. Ook delen we wat ons drijft en wat onze persoonlijke inzichten zijn of doen we gewoon iets leuks samen.

Gezondheid 


Met gezondheid bedoelen wij: ´de veerkracht om om te gaan met de uitdagingen van het leven´. Niets is zo krachtig als zingeving. Je zou het kunnen zien als het sterkste gezond makende medicijn. Als het leven soms moeilijk is dan komt het er op aan of je wel of niet weet waar je het voor doet.  Ontdekken wat voor jou van betekenis is in het leven kan dan echt verschil maken! Als Lunch dragen wij op deze manier graag ons steentje bij aan een gezonde samenleving.

Groei 


Als iets de mens kenmerkt is dit het verlangen om van betekenis te zijn en de drive om te ontwikkelen. Groeien is een belangrijk principe in de Lunch. We wisselen uitnodiging en ontspanning af met de uitdaging tot inspanning om te ontdekken op welke manier en voor wie jouw leven van betekenis is.  

Onze identiteit

De bouwers van de Lunch putten uit christelijke bron. Het leven van Jezus is voor ons een voorbeeld van de manier waarop het leven bedoeld is. In de zondagse Lunchbijeenkomsten vinden wij het belangrijk dat iedereen die zoekt naar zin zich thuis voelt. Zo biedt de Lunchbijeenkomst een plek voor gezinnen en individuen die samen willen nadenken over belangrijke levensthema's zonder daarbij hun eigenheid te verliezen.